Bản tin AVACS- Xuất bản tháng 10/11 năm 2020

Thông điệp từ chủ tịch Avacs

Jodi McKay – Bộ trưởng thăm AVACS

Bộ trưởng Jodi Mckay đã đến thăm AVACS vào ngày 19/02/2020 để giới thiệu ông Xu...

Read More

Chinese Lunar New Year Lion Dance

Vào ngày 28/01/2020, AVACS đã tổ chức Tết Nguyên đán lần thứ 2 kể từ khi vận ...

Read More