Cảm ơn bạn đã xem xét quyên góp cho Viện dưỡng lão AVACS. Chúng tôi dựa vào sự hào phóng của cộng đồng và Chính phủ để tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc người già chất lượng. Dưới đây là hai cách bạn có thể đóng góp. Tất cả các khoản đóng góp trên $ 2,00 được khấu trừ thuế.

Cách quyên góp cho Viện dưỡng lão AVACS

Bằng cách chuyển tiền hoặc gửi tiền ngân hàng:

Bank: ANZ BANK
Account Name: AVACS NURSING HOME
BSB: 012-432
Account Number: 264182469

Bằng cách kiểm tra:

Vui lòng thực hiện séc phải trả cho AVACS NURSING HOME