Category: Hoạt động

Bản tin AVACS- Xuất bản tháng 10/11 năm 2020

Thông điệp từ chủ tịch Avacs

Read More

Chinese Lunar New Year Lion Dance

Vào ngày 28/01/2020, AVACS đã tổ chức Tết Nguyên đán lần thứ 2 kể từ khi vận ...

Read More