Chinese Lunar New Year Lion Dance

Vào ngày 28/01/2020, AVACS đã tổ chức Tết Nguyên đán lần thứ 2 kể từ khi vận hành nhà. Dịp lễ kỷ niệm đặc biệt này được nhấn mạnh bởi múa lân tốt lành, người đã chiêu đãi người dân, đại diện và du khách. Nhóm Lion Dance đã đến thăm các cư dân trong phòng của họ, và họ nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt của các cư dân.

Chinese Lunar New Year Lion Dance

On 28/01/2020, AVACS celebrated the 2nd Lunar New Year since the commissioning of the home. This special Festive celebratory occasion was highlighted by the auspicious Lion Dance, who entertained the residents, representatives and visitors. The Lion Dance group made visits to the residents in their rooms, and they brought on a huge smile on the residents’ faces.