Author: AVACS

Jodi McKay – Bộ trưởng thăm AVACS

Bộ trưởng Jodi Mckay đã đến thăm AVACS vào ngày 19/02/2020 để giới thiệu ông Xu...

Read More

Chinese Lunar New Year Lion Dance

Vào ngày 28/01/2020, AVACS đã tổ chức Tết Nguyên đán lần thứ 2 kể từ khi vận ...

Read More

Jodi McKay – Minister Visits AVACS

Minister Jodi Mckay visited AVACS on 19/02/2020 to present resident Mr. Xuan Tien Pham who turned 99...

Read More

Chinese Lunar New Year Lion Dance

On 28/01/2020, AVACS celebrated the 2nd Lunar New Year since the commissioning of the home. This spe...

Read More