Jodi McKay – Bộ trưởng thăm AVACS

Bộ trưởng Jodi Mckay đã đến thăm AVACS vào ngày 19/02/2020 để giới thiệu ông Xuân Tiến Phạm, người đã tròn 99 tuổi vào ngày 28/01/2020 với giấy chứng nhận những lời chúc tốt đẹp nhất và chúc mừng nồng nhiệt.

Jodi McKay – Minister Visits AVACS

Minister Jodi Mckay visited AVACS on 19/02/2020 to present resident Mr. Xuan Tien Pham who turned 99 years old on 28/01/2020 with a certificate of best wishes and warm congratulations.